4e Partiële herziening bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht (Nunspeterweg 15)’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081BV 15
Publicatiedatum
26-02-2019
Einddatum
09-04-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 17 december 2018 door de gemeenteraad ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘4e partiële herziening bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht’ onherroepelijk is geworden.

Met de bestemmingsplanherziening worden de juridische mogelijkheden gecreëerd om een appartementengebouw te realiseren voor 22 woningen, met name bedoeld voor senioren. Het appartementengebouw zal ontsloten worden vanaf de Gregorystraat.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:
- de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen
- de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl?planidn=NL.IMRO.0230.PH4BESCHSTAD-VST1

Elburg, 26 februari 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht