Zuiderzeestraatweg West 24G, 8085 E Doornspijk - Ontwerpbeschikking Milieu

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085AE 24 G
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
12-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Zuiderzeestraatweg West 24G, 8085 E Doornspijk
Activiteit Milieu: het intrekken van de omgevingsvergunning voor de opslag en levering van LPG en de bijbehorende LPG-installatie.

De ontwerpbeschikking kunt u inzien vanaf 2 oktober 2019 tot 13 november 2019 op het gemeentehuis. Hebt u bezwaar tegen deze ontwerpbeschikking dan kunt u tot genoemde datum uw zienswijze schriftelijk of mondeling indienen (zie colofon).

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht