Wet milieubeheer - Metaform B.V, Industrieweg 10B, 8084 GT ’t Harde

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8084GT 10 B
Publicatiedatum
04-02-2020
Einddatum
17-03-2020
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Metaform B.V, Industrieweg 10B, 8084 GT ’t Harde

De melding heeft betrekking op het veranderen van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

  • Activiteiten met betrekking tot hout of kurk
  • Activiteiten met betrekking tot metaal
  • Activiteiten met betrekking tot steen

Voornoemde melding is in de periode van 5 februari 2020 tot 18 maart 2020 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.