Wet milieubeheer Bekendmaking melding Loonbedrijf Van Spijkeren Haerderweg 13, 8085 RG Doornspijk

Type bekendmaking
milieu-informatie
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8085RG 13
Publicatiedatum
13-08-2019
Einddatum
24-09-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van:
Loonbedrijf Van Spijkeren Haerderweg 13, 8085 RG Doornspijk

De melding heeft betrekking op het uitbreiden van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    het aanleggen van een nieuwe was- en tankplaats.

Voornoemde melding is in de periode van 14 augustus 2019 tot 25 september 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht