Vlijm Zand en Grind, Zuiderzeestraatweg West 111, 8085 AC Doornspijk

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
melding
Locatie (postcode)
  • 8085AC 111
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Vlijm Zand en Grind, Zuiderzeestraatweg West 111, 8085 AC Doornspijk

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:
•    Het opslaan van stuifgevoelige goederen of zeven van grond

Voornoemde melding is in de periode van 15 mei 2019 tot 26 juni 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht