Vliersingel te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 852

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Elburg D 852
Publicatiedatum
13-08-2019
Einddatum
24-09-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vliersingel te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 852 (binnengekomen 1 augustus 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht