Verleende loterijvergunning op grond van artikel 3 van de wet op de kansspelen - Stichting The Event Foundation

Type bekendmaking
loterijvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
04-02-2020
Einddatum
17-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Stichting The Event Foundation (Duchenne Heroes) heeft een vergunning ontvangen voor het organiseren van een verloting. De verkoop vindt plaats van 17 februari 2020 tot 25 april 2020. De trekking vindt plaats op 25 april 2020, locatie: Café De Molen Zuiderzeestraatweg Oost 22 in Elburg.
Verzonden: 28 januari 2020

Tegen dit besluit is bezwaar mogelijk, zie colofon.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem