Van Loo Trading, t.a.v. de heer H.L van Loo, Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg

Type bekendmaking
milieuvergunning
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081PX 9
Publicatiedatum
08-10-2019
Einddatum
19-11-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij de melding ingevolge het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben ontvangen en geaccepteerd van: Van Loo Trading, t.a.v. de heer H.L van Loo, Noorderbreedte 9, 8081 PX Elburg.

De melding heeft betrekking op het oprichten van de inrichting. De volgende activiteiten worden gemeld:

  • Verkoop van machines, werktuigen, apparaten of installaties

Voornoemde melding is in de periode van 9 oktober 2019 tot 20 november 2019 in te zien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken via afspraak.elburg.nl.

U kunt tegen vergoeding van de kosten een kopie van de ter inzage gelegde stukken krijgen.

Uitgelicht