Vaarbekerweg achter nummer 5, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4331

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PT 5
Publicatiedatum
21-01-2020
Einddatum
03-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Vaarbekerweg achter nummer 5, ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 4331 (binnengekomen 13 januari 2020)
Activiteit Kappen: het afzetten van een houtwal.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.