Uwoon, Postbus 270, 3840 AG Harderwijk

Type bekendmaking
standplaatsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
08-10-2019
Einddatum
19-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Verleende standplaatsvergunning voor 12 oktober 2019 - Uwoon, Postbus 270, 3840 AG Harderwijk:
Het innemen van een standplaats in verband met informatieverstrekking over de Dag van het Huren op zaterdag 12 oktober 2019 in winkelcentrum De Vrijheid te Elburg.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht