Travertin 23, 8084 EG ‘t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084EG 23
Publicatiedatum
22-10-2019
Einddatum
03-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Travertin 23, 8084 EG ‘t Harde (binnengekomen 10 oktober 2019)
Activiteiten bouwen en planologisch afwijkend gebruik: het realiseren van een bed en breakfast en het verbouwen van de kelder van de woning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht