Prins Willem Alexanderlaan 1, 8084 AA ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084AA 1
Publicatiedatum
04-02-2020
Einddatum
17-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Prins Willem Alexanderlaan 1, 8084 AA ’t Harde (verzonden 28 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van vijf grove dennen.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.