Prins Constantijnlaan 12, 8084 AG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
afgewezen
Locatie (postcode)
  • 8084AG 12
Publicatiedatum
14-01-2020
Einddatum
25-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende weigering voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben gedaan:

Beschrijving

Prins Constantijnlaan 12, 8084 AG ’t Harde (verzonden 7 januari 2020)
Activiteit Inrit/uitweg: het aanleggen van een uitweg.

Tegen de geweigerde omgevingsvergunning is bezwaar mogelijk.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.