Oude Harderwijkerweg 71B, 8085 PE Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PE 71 b
Publicatiedatum
08-10-2019
Einddatum
19-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Oude Harderwijkerweg 71B, 8085 PE Doornspijk (verzonden 30 september 2019)
Activiteit Kappen het kappen van een es.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht