Oostloo 1, 8084 PK ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084PK 1
Publicatiedatum
29-10-2019
Einddatum
22-04-2020
Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide procedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Oostloo 1, 8084 PK ’t Harde (binnengekomen 22 oktober 2019)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het wijzigen van het gebruik van een bedrijfswoning naar een burgerwoning.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht