Omgevingsvergunning appartementengebouw Vossenburcht aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat) te Elburg onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Publicatiedatum
05-11-2019
Einddatum
17-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg maken bekend dat de op 3 september 2019 verleende omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) op 17 oktober 2019 onherroepelijk is geworden voor de bouw van:
- Een appartementengebouw op het perceel aan de Kruidenlaan (hoek Vliersingel/Marjoleinstraat), kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 822.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via:

Elburg, 5 november 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht