Mheenpoorstraat naast 1, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummer 1749

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081EE 1
Publicatiedatum
04-02-2020
Einddatum
17-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Mheenpoorstraat naast 1, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie C, nummer 1749 (binnengekomen 30 januari 2020)
Activiteit Kappen: het kappen van een accacia.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.