Mezenbergerweg 28, 8085 SV Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8085SV 28
Publicatiedatum
10-09-2019
Einddatum
22-10-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Mezenbergerweg 28, 8085 SV Doornspijk (binnengekomen 29 augustus 2019)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het verlengen van de termijn voor het tijdelijk bewonen van een woonunit met een periode van twee jaar.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht