Ledige Stede 6, 8081, 8081 CS Elburg

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081CS 6
Publicatiedatum
15-10-2019
Einddatum
26-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Ledige Stede 6, 8081, 8081 CS Elburg (verzonden 10 oktober 2019)
Activiteiten Bouwen, Planologisch afwijkend gebruik en Monument: het verbouwen en uitbreiden van enkele ruimten in het Oude Feithenhof.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht