Industrieweg 10B, 8084 GT ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084GT 10 b
Publicatiedatum
14-01-2020
Einddatum
25-02-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Industrieweg 10B, 8084 GT ’t Harde (binnengekomen 3 januari 2020)
Activiteit Milieu: het verplaatsen van de activiteiten van Industrieweg 12 naar Industrieweg 10B.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.