Huisdijk tegenover nummer 9, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7150

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PL 9
Publicatiedatum
28-01-2020
Einddatum
10-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Huisdijk tegenover nummer 9, Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 7150 (verzonden 21 januari 2020)
Activiteit Kappen: het afzetten van een houtwal.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.