Hoek Prins Bernhardlaan en Prins Willem Alexanderlaan ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8791

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
15-10-2019
Einddatum
26-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Hoek Prins Bernhardlaan en Prins Willem Alexanderlaan ’t Harde, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 8791 (binnengekomen 2 oktober 2019)
Activiteit Kappen: het kappen van een grove den.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht