Graspieper naast 14, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 870

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8081ZR 14
Publicatiedatum
21-01-2020
Einddatum
03-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Graspieper naast 14, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie D, nummer 870 (binnengekomen 13 januari 2020)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het wijzigen van de bestemming van de groenstrook en het plaatsen van een erfafscheiding.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.