Granietstraat 10, 8084 CJ ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084CJ 10
Publicatiedatum
01-10-2019
Einddatum
12-11-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Granietstraat 10, 8084 CJ ’t Harde (verzonden 26 september 2019)
Activiteit Bouwen: het realiseren van een opbouw op de bestaande uitbouw.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht