Graaf Reinoldweg 39D2, 8084 JG ’t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (postcode)
  • 8084JG 39
Publicatiedatum
13-08-2019
Einddatum
24-09-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Graaf Reinoldweg 39D2, 8084 JG ’t Harde (binnengekomen 6 augustus 2019)
Activiteit Planologisch afwijkend gebruik: het gebruiken van het pand ten behoeve van opslag.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht