Goorweg 5A, 8085 PB Doornspijk

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8085PB 5 a
Publicatiedatum
16-04-2019
Einddatum
28-05-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Goorweg 5A, 8085 PB Doornspijk (verzonden 11 april 2019)
Activiteiten Bouwen en Planologisch afwijkend gebruik: het tijdelijk plaatsen van een stacaravan.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Uitgelicht