Geluidshinder werkzaamheden nabij station ‘t Harde

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
verleend
Publicatiedatum
11-02-2020
Einddatum
24-03-2020
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg hebben een omgevingsvergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan Srukton Rail Nederland B.V. is op 30 januari 2020 ontheffing van artikel 4:6, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Elburg verleend voor het uitvoeren van geluidshinder veroorzakende werkzaamheden nabij station ‘t Harde.

De werkzaamheden zullen in de periode van 21 juni t/m 22 juni en 22 juni t/m 23 juni 2020 (in de voornacht), van 10 juli t/m 13 juli 2020 (gehele periode) en van 3 augustus t/m 4 augustus 2020 (in de nanacht) plaats vinden.

Bezwaar is mogelijk, zie colofon. Wanneer u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Fikse, team Toezicht en Handhaving, tel: 0525-688688.

Procedure

Binnen zes weken na verzending van deze omgevingsvergunning kunnen u en andere belanghebbenden hiertegen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Door het aantekenen van bezwaarschrift wordt het besluit niet geschorst. Hiertoe dient een verzoek om voorlopige voorziening te worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland.

Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.