Evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV gemeente Elburg jeugd zwaluwendagactie

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8084PB 8
Publicatiedatum
10-09-2019
Einddatum
22-10-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

S.V. ‘t Harde heeft vergunning ontvangen voor het organiseren van een Jeugd Zwaluwenactiedag op 14 september 2019 van 11:30 t/m 18:00 uur, locatie: Bovenweg 8 in ‘t Harde. Verzonden: 4 september 2019.

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht