Evenementenvergunning op grond van artikel 2:25 APV gemeente Elburg

Type bekendmaking
evenementenvergunning
Status
verleend
Locatie (postcode)
  • 8081LS 73
Publicatiedatum
21-08-2019
Einddatum
02-10-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg hebben vergunning verleend voor:

Beschrijving

Aan mevrouw A. Bisschop is vergunning verleend voor het organiseren van een straatbarbecue met spelletjes op 28 september 2019 van 14:00 t/m 23:00 uur, locatie Clakenweg 69 t/m 77 Oostendorp. Verzonden 21 augustus 2019

Procedure

Tenzij anders vermeld, is er tot zes weken na verzending van een vergunning of ontheffing de mogelijkheid voor belanghebbenden om schriftelijk bezwaar aan te tekenen bij:

College van Burgemeester en Wethouders (B&W), Postbus 70, 8080 AB Elburg.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het zich richt en de gronden van het bezwaarschrift bevatten.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet automatisch de werking van een besluit. Degene die bezwaar heeft gemaakt, kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de voorzieningenrechter:

  • Rechtbank Gelderland
  • Afdeling Bestuursrecht
  • Postbus 9030
  • 6800 EM Arnhem

Uitgelicht