De Dijkjes kavel 53, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 707

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
05-11-2019
Einddatum
17-12-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

De Dijkjes kavel 53, Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie A, nummer 707 (binnengekomen 31 oktober 2019)
Activiteiten Bouwen en Inrit/uitweg: het bouwen van een woning en het aanleggen van een uitrit.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht