Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2065

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Publicatiedatum
14-05-2019
Einddatum
25-06-2019
Bekendmaking Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Breede Gang te Elburg, kadastraal bekend gemeente Elburg, sectie B, nummer 2065 (binnengekomen 8 mei 2019)
Activiteit Bouwen: het vergunnen van drie bestaande bouwwerken.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht