Bovenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3496

Type bekendmaking
omgevingsvergunning
Status
aangevraagd
Locatie (perceel)
  • Doornspijk E 3496
Publicatiedatum
13-08-2019
Einddatum
24-09-2019
Burgemeester en wethouders van Elburg maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Beschrijving

Bovenweg te Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie E, nummer 3496 (binnengekomen 7 augustus 2019)
Activiteit Bouwen: het bouwen van een woning met garage.

Procedure

De publicatie van de ingediende aanvragen heeft enkel een informatief karakter. De binnengekomen aanvragen kunt u tijdens de openingstijden inzien bij de balie Bouwen en Milieu. U kunt geen bezwaar maken tegen een ingediende aanvraag. Dit is pas mogelijk nadat de vergunning is verleend.

Uitgelicht