Bestemmingsplan ‘Paterijstraat-Poshuis’ onherroepelijk

Type bekendmaking
bestemmingsplan
Status
ter informatie
Locatie (postcode)
  • 8081LA 19
Publicatiedatum
22-10-2019
Einddatum
03-12-2019
Bekendmaking

Beschrijving

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het op 1 april 2019 door de gemeenteraad ongewijzigde vastgestelde bestemmingsplan ‘Paterijstraat-Poshuis’ onherroepelijk is geworden.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op twee locaties te weten:

-De voormalige locatie van de Van Kinsbergen basisschool aan de Paterijstraat te Elburg voor de bouw van onder meer twee appartementengebouwen van elk 10 woningen;

-De voormalige Poshuislocatie op de hoek Munnikenweg/Granietstraat op ’t Harde voor onder meer de aanleg van verlaagde groengebieden (zogenaamde wadi’s) ten behoeve van de opvang/berging en infiltratie van he-melwater, een parkeervoorziening en bergingen. Tevens is (wederom) een bouwvlak opgenomen voor een appartementengebouw.

De stukken kunnen worden geraadpleegd via: · de gemeentelijke website: www.elburg.nl onder Bouwen en verbouwen/Bestemmingsplannen/Geldende bestemmingsplannen of via · de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0230.BPPATERIJSTPOSHUIS-VST1

Elburg, 22 oktober 2019

Burgemeester en wethouders van de gemeente Elburg.

Uitgelicht